Inhoud en Tips

Hier volgen enkele tips over inhoud en opbouw van je motivatiebrief.

  1. Maak een motivatiebrief niet langer dan 1 A4tje, schrijf in korte duidelijke zinnen en gebruik hiervoor niet meer dan 5 alinea’s. Het is belangrijk om de lezer zijn aandacht op deze manier te behouden.
  2. Als dit nodig is vergeet dan niet je c.v. mee te sturen en de lezer hieraan te herinneren aan de onderkant van je brief.
  3. Gebruik een deel van je brief voor het aanhalen van je persoonlijke kwaliteiten en positieve eigenschappen. Als dit nodig is probeer je deze lichtjes te verklaren.
  4. Vergeet niet in je brief je naam, adres, telefoon of email, e.t.c. te vermelden.
  5. Richt je brief aan iemand persoonlijk en spreek deze met aan met ” Geachte heer ” of ” Geachte mevrouw ” zonder deze met de voornaam aan te spreken.
  6. Maak in je brief duidelijk dat je onderzoek hebt gedaan naar het bedrijf door te vertellen wat je weet over het bedrijf door informatie te zoeken op bijvoorbeeld hun website, kranten of tijdschriften en eventueel contact op te nemen met werknemers van het bedrijf.